Цветодор Тодоров

Агент недвижими имоти

0885168782

imotitarnovgrad@abv.bg


Специалност: Право - Магистър - Великотърновски Университет `Св. св. Кирил и Методий`
Говорими езици: Английски


Специализиран в продажбите на къщи и парцели

Висока ефективност в продажбите през 2018 г.

Притежава референции от клиенти

Консултант жилищно крeдитиране

Имоти от Цветодор Тодоров

страница 80 от 80